ทิศของหน้าต่าง

บ้านที่มีหน้าต่างอยู่ทางทิศตะวันตก ยามบ่ายแสงแดดที่สาดส่องเข้ามาจะมีความแรงมาก ส่งผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัย เพราะทำให้บ้านสะสมความร้อนมากจนเกินไป ส่งผลต่อสุขภาพจิตของคนภายในบ้าน ทำให้หลับไม่สบายในช่วงกลางคืน วิธีแก้ไขให้หาผ้าม่านสีขาวมาแขวนปิดไว้ เนื่องจากสีขาวมีคุณสมบัติในการสะท้อนความร้อนได้เป็นอย่างดี

direction window