ขนาดและความสูงของหน้าต่าง

เรื่องของขนาดและความสูงของหน้าต่าง ตำราฮวงจุ้ยได้กล่าวเอาไว้ว่า ขอบบนสุดของหน้าต่างนั้นควรจะมีระดับสูงกว่าผู้อยู่อาศัย หากขอบด้านบนมีระดับต่ำกว่าศีรษะจะทำให้เกิดการกดทับของพลังชี่

ขนาดความกว้างก็ไม่ควรแคบเกินไปเมื่อเทียบกับขนาดของบ้าน มิเช่นนั้นแล้วการไหลเวียนของชี่ภายในบ้านจะไม่สม่ำเสมอ ส่งผลถึงความรู้สึกและทัศนคติที่คับแคบ

ผลเสียที่เกิดขึ้นจากผลกระทบทางด้านจิตใจ ภาพหน้าต่างที่ต่ำและคับแคบทำให้ผู้อยู่อาศัยเกิดความรู้สึกเหมือนถูกบีบคั้น

dimension window

บานหน้าต่างที่แคบทำให้ทัศวิสัยในการมองออกไปทางหน้าต่างแคบลงตามไปด้วย นอกจากนี้หน้าต่างที่อยู่ในระดับสูงนั้นจะสามารถรับอากาศที่บริสุทธิ์ได้ดีกว่าหน้าต่างที่อยู่ในระดับต่ำ เพราะอากาศบริสุทธิ์จะลอยอยู่ในระดับสูง ส่วนฝุ่นละอองซึ่งมีน้ำหนักกว่าจะลอยอยู่ในระดับต่ำลงมาครับ