การพยากรณ์ธาตุดิถี

การพยากรณ์ดวงชะตาแบบจีน เรียกว่า “โป๊ยหยี่” หรือ “สี่เถี่ยว”

เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของชาวจีน ศึกษาค้นคว้าเพื่อทราบวิถีการดำเนินชีวิตของมนุษย์ มีลักษณะจำเพาะของแต่ละบุคคลแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ วัน เดือน ปี เวลา และสภาพแวดล้อม โดยมีสัญลักษณ์ราศีบนล่าง 8 ตัว บ่งบอกถึงการประกอบกันของ 5 ธาตุ อิม เอี๊ยง (หยิน หยาง) ซึ่งมีความแข็งแรง อ่อนแอ ของพลังธาตุต่าง ๆ ที่ประกอบรวมตัวกันขึ้นของบุคคลนั้นนั่นเอง

การพยากรณ์ดวงจะเริ่มต้นที่กำหนดธาตุแทนตัวผู้ที่ต้องการรับคำพยากรณ์ เรียกว่า “ดิถี” (ธาตุราศีบน) จะหมายถึง ตำแหน่งแทนตัวผู้ถูกพยากรณ์ (ธาตุประจำตัว) ซึ่งจะเป็นแม่ธาตุตัวหนึ่งในจำนวนในจำนวนแม่ธาตุทั้ง 10 ราศี

ผูกดวงชะตาจีนคลิกที่นี่!

ธาตุไม้ (เมตตาธรรม)

ราศีบนหลักวัน 甲 (รหัส 1/ ) , 乙 (รหัส 2/)
หมายถึง รู้คุณ มีความเมตตากรุณา ชอบก้าวหน้า เจริญเติบโต เคลื่อนไหว มีมนุษยสัมพันธ์
ลักษณะ แท่งยาว เส้นขยัก
แบ่งเป็นธาตุไม้เอี๊ยง (หยาง) และธาตุไม้อิม (หยิน)

ไม้เอี๊ยง (甲) อุปนิสัยแข็งกระด้าง เป็นไม้ซุง ไม้ท่อนใหญ่ สูงตระหง่าน ไม่กลัวลม ฝน เป็นจุดเด่นต่อผู้พบเห็น มีคุณธรรมสูง จุดด้อย คือมุทะลุ เชื่อมั่นในตนเองสูง

ไม้อิม (乙) เป็นไม้ต้นเล็ก ไม้พุ่ม ไม่ทนต่อดินฟ้าอากาศ มีความนุ่มนวลอ่อนโยน คล้อยตาม อ่อนนอกแข็งใน มีความอดทน จุดด้อย ไม่กระตือรือร้น อ่อนแอ คิดเล็กคิดน้อย ชอบพูดส่อเสียด เห็นแก่ตัว

ดวงชะตาที่มีดิถีธาตุไม้พลังสมบูรณ์ เป็นดวงดี อายุยืน มีเมตตากรุณา มีคุณธรรม มีเหตุผล
– หากดิถีแข็งแรงเกินไป จะมุทะลุ ใจร้อน แข็งกร้าว ไม่ยอมคน ขาดเหตุผล อิจฉา
– หากดิถีอ่อนแอเกินไป จะเป็นคนเย็นชา ไม่มีน้ำใจ อ่อนแอ

สีประจำธาตุ คือ สีเขียว
ทิศประจำธาตุ คือ ทิศตะวันออก, ตะวันออกเฉียงใต้
รสชาด คือ รสเปรี้ยว
อาชีพที่เกี่ยวข้องกับธาตุไม้ คือ การเดินทาง การตลาด การขาย การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ เกษตรกรรม

ธาตุไฟ ( จริยธรรม )

ราศีบนหลักวัน 丙 (รหัส 3/) , 丁 (รหัส 4/)
หมายถึง มีมารยาท เที่ยงตรง ชอบศึกษา เฉียบคม ชอบเป็นผู้นำ
ลักษณะ แหลม เปลว สามเหลี่ยม
แบ่งเป็นธาตุไฟเอี๊ยง (หยาง) และธาตุไฟอิม (หยิน)

ไฟเอี๊ยง (丙) เป็นคนมีมารยาท ถ่อมตน กระตือรือร้น แต่เฉลียวฉลาด ให้ความเคารพผู้ใหญ่ มีน้ำใจกับผู้น้อย มีบทบาทที่ดีในหน้าที่ต่างๆ เป็นไฟดวงอาทิตย์ จุดด้อย ใจร้อน เจ้าอารมณ์ กล้าได้กล้าเสีย

ไฟอิม (丁) อุปนิสัยคล้ายไฟเอี๊ยง แต่จะอ่อนโยนกว่า เป็นไฟสุมขอน ไฟในเตา รักศักดิ์ศรี มีไหวพริบปฏิภาณ จุดด้อย เอาแต่ใจ ชอบเอาหน้า ไม่ยั้งคิด กะล่อน

ดวงชะตาที่มีดิถีธาตุไฟพลังสมบูรณ์ เป็นดวงดี มีความเป็นผู้นำ เป็นนักปราชญ์
– หากดิถีแข็งแรงเกินไป ทำอะไรมักไม่กังวลถึงผลสุดท้าย จึงทำให้เรื่องราวเสียหาย
– หากดิถีอ่อนแอเกินไป จะตื่นเต้นเก่ง เลินเล่อ

สีประจำธาตุ คือ สีแดง สีแสด เหลืองจัด ชมพู ทับทิม
ทิศประจำธาตุ คือ ทิศใต้
รสชาด ขม
อาชีพที่เกี่ยวข้องกับธาตุไฟ คือ นักวิชาการ ครูบาอาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ นักสังคมสงเคราะห์

ธาตุดิน (สัจจธรรม)

ราศีบนหลักวัน 戊 (รหัส 5/) , 己 (รหัส 6/)
หมายถึง ความซื่อสัตย์ มั่นคง หนักแน่น มีสัจจะ
ลักษณะ สี่เหลี่ยมจัตุรัส สี่เหลี่ยมผืนผ้า
แบ่งเป็นธาตุดินเอี๊ยง (หยาง) และธาตุดินอิม (หยิน)

ดินเอี๊ยง (戊) เป็นดินแข็ง ดินภูเขา นิสัยซื่อสัตย์ หนักแน่น ให้ความรู้สึกมั่นคง พึ่งพาได้ นิ่ง ช้า ใจกว้าง น่าเชื่อถือ อ่อนนอกแข็งใน จุดด้อย ดื้อรั้น เปลี่ยนแปลงไม่เก่ง ปรับเปลี่ยนไม่เป็น
ดินอิม (己) เป็นดินร่วนซุย เนินน้อย นิสัยอ่อนโยนกว่าดินเอี๊ยง อนทน เปลี่ยนสภาพง่าย ภายนอกสงบภายในอารมณ์ดี จุดด้อยคือ ขี้สงสัย อิจฉา ดื้อ คิดเล็กคิดน้อย เบื่อง่าย

ดวงชะตาที่มีดิถีธาตุดินพลังสมบูรณ์ จะเป็นคนซื่อสัตย์ หนักแน่น พึ่งพาได้ รักษาคำมั่นสัญญา ใจกว้าง เชื่อมั่นในตนเอง
– หากดิถีแข็งแรงเกินไป จะทื่อดื้อรั้น ช้า เกียจคร้าน เหนื่อยง่าย ไม่มีความอดทน
– หากดิถีอ่อนแอมากเกินไป แล้งน้ำใจ ดื้อรั้น คิดเล็กคิดน้อย

สีประจำธาตุ คือ สีน้ำตาล สีครีม สีเหลือง
ทิศประจำธาตุ คือ ศูนย์กลาง ตะวันตกเฉียงใต้, ตะวันออกเฉียงเหนือ
รสชาด หวาน
อาชีพที่เกี่ยวข้องกับธาตุดิน คือ การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เหมืองแร่ การบัญชี ทนายความ

ธาตุทอง (มโนธรรม)

ราศีบนหลักวัน 庚 (รหัส 7/) , 辛 (รหัส 8/)
หมายถึง ความกล้าหาญ กตัญญู มีน้ำใจ เสียสละ ประนีประนอม ยุติธรรม
ลักษณะ วงกลม วงรี ครึ่งวงกลม
แบ่งเป็นธาตุทองเอี๊ยง (หยาง) และธาตุทองอิม (หยิน)

ทองเอี๊ยง (庚) เป็นทองก้อนแกร่งกร้าว เปรียบเสมือนหอก ดาบ นิสัยจึงเข็มแข็ง ยุติธรรม กล้าหาญ กล้าพูดกล้าทำ กตัญญู มีน้ำใจ จุดด้อย ยอมหักไม่ยอมงอ
ทองอิม (辛) เป็นทองรูปพรรณ ทองเครื่องประดับ อัญมณี จึงมีนิสัยอ่อนโยน อดทน เสียสละ กตัญญู มีน้ำใจ จุดด้อย ลังเล เฉื่อยฉา ไม่ใส่ใจ

ดวงชะตาที่มีธาตุทองสมบูรณ์ จะเป็นคนกตัญญู มีคุณธรรม มีเหตุมีผล แบ่งแยกถูกผิดชัดเจน กล้าหาญ กล้าตัดสินใจ
– หากดิถีแข็งแรงเกินไป จะขาดความกรุณา กระด้าง โหดร้าย
– หากดิถีอ่อนแอมากเกินไป จะไม่มีน้ำใจ ขี้ขลาด หนักไม่เอาเบาไม่สู้ ลังเล ประจบ

สีประจำธาตุ คือ สีขาว ใส สีแวววาว สีเงิน
ทิศประจำธาตุ คือ ตะวันตก, ตะวันตกเฉียงเหนือ
รสชาด เผ็ด
อาชีพที่เกี่ยวข้องกับธาตุทอง การฑูต การทหาร การอุตสหกรรม โลหะ เครื่องจักร ประสานงาน เลขานุการ ศิลปิน

ธาตุน้ำ (ปัญญาธรรม)

ราศีบนหลักวัน 壬 (รหัส 9/) , 癸 (รหัส 10/)
หมายถึง มีสติปัญญา วาทะดี เฉลียวฉลาด ลึกลับ ปรับตามสภาพ
ลักษณะ คลื่น หกเหลี่ยม
แบ่งเป็นธาตุน้ำเอี๊ยง (หยาง) และธาตุน้ำอิม (หยิน)

น้ำเอี๊ยง (壬) เปรียบเหมือนมหาสมุทร แม่น้ำ ทะเลสาบ เป็นจุดเด่นให้คนสังเกตุง่าย มีความสามารถ ความรู้กว้างขวาง รวดเร็วว่องไว โกรธง่ายหายเร็ว ลูกเล่นมาก จุดด้อย เสเพล ลุ่มหลง โลเล
น้ำอิม (癸) เปรียบเสมือน หยดน้ำ น้ำค้าง นิ่งสงบ อดทนสูง เข้าใจง่าย เรียนรู้ไว ปรับตัวเก่ง ความรู้สึกไวภายใน จุดด้อย ชอบคิดเล็กคิดน้อย ขี้ขลาด ขี้ใจน้อย

ดวงชะตาที่มีธาตุน้ำสมดุลย์ จะเป็นคนเฉลียวฉลาด ปัญญาดี คล่องแคล่ว แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
– หากดิถีแข็งแรงมากเกินไป จะเป็นคนโลเล เปลี่ยนใจง่าย แผนการมาก การกระทำออกไปในทางลบ
– หากดิถีอ่อนแอมากเกินไป จะจิตใจคับแคบ ขี้ขลาด คิดเล็กคิดน้อย ชอบฉวยโอกาส

สีประจำธาตุ คือ สีน้ำเงิน สีฟ้า สีม่วงฟ้า สีดำ สีเท่า สีกรมท่า
ทิศประจำธาตุ คือ ทิศเหนือ
รสชาด เค็ม
อาชีพที่เกี่ยวข้องกับธาตุน้ำ การค้าพาณิชย์ การเงินการธนาคาร ภัตตาคาร ร้านอาหาร การเดินเรือ การประมง