🔎 เดือนมิถุนายน 66

ดวงโดยภาพรวมจะปานกลาง +/-, ดีไม่จริง แย่งชิง วุ่นวายครับ

🔮 ผูกดวงจีนดูธาตุประจำตัว + นักษัตรของท่านได้ที่
https://sinsae.com/horo 🖱

ℹ วิธีดูดิถีแข็งแรงอ่อนแอเบื้องต้นจากเดือนที่เกิด
https://www.facebook.com/sinsae/posts/5559325540775276 🖱