🔎 เช็ดดวงประจำเดือนระหว่าง 6 พ.ค. – 6 มิ.ย. 66

☯ การทำปฏิกิริยาระหว่าง “ดิถี กับ ธาตุทั้ง 5” เรียกว่า จับซิ้ง ( 十神 )

✅ เป็นหัวใจในการพยากรณ์ดวงจีนโป๊ยยี่ สี่เถี่ยว ( ปาจื้อ )

✅ ทำให้ชะตาชีวิตเปลี่ยนแปลงทั้งด้านดีและร้าย

✅ แบ่งออกเป็น 5 ธาตุหยินหยาง ( 10 ลักษณะ ) โดยอ่านตามพลังของดิถี

🔮 ความสัมพันธ์ระหว่างธาตุดิถี กับ เดือน พ.ค. 66 ไฟ ( 丁/巳 )

👥 เป็นคู่ธาตุ ทำให้ “ดิถีไฟ” แข็งแรงขึ้น
👍 พื้นดวงอ่อนแอจะดี วิถีชีวิตมีกำลัง
👎 พื้นดวงแข็งแรงจะแย่งชิง วุ่นวาย

💡 เป็นธาตุถ่ายเท ทำให้ “ดิถีไม้” อ่อนแอลง
👍 พื้นดวงแข็งแรงจะก้าวหน้า
👎 พื้นดวงอ่อนแอจะเหน็ดเหนื่อย

💰 เป็นธาตุโชคลาภ ทำให้ ดิถีน้ำ อ่อนแอลง
👍 พื้นดวงแข็งแรงจะมีผลงาน
👎 พื้นดวงอ่อนแอจะงานล้น

🎖 เป็นธาตุขุนนาง ทำให้ ดิถีทอง อ่อนแอลง
👍 พื้นดวงแข็งแรงจะมีชื่อเสียง
👎 พื้นดวงอ่อนแอจะรับภาระหนัก

🤝 เป็นธาตุส่งเสริม ทำให้ ดิถีดิน แข็งแรงขึ้น
👍 พื้นดวงอ่อนแอจะมีผู้อุปถัมภ์
👎 พื้นดวงอ่อนแอจะอึดอัด

🔮 ผูกดวงจีนดูธาตุประจำตัว + นักษัตรของท่านได้ที่
https://sinsae.com/horo 🖱

ℹ วิธีดูดิถีแข็งแรงอ่อนแอเบื้องต้นจากเดือนที่เกิด
https://www.facebook.com/sinsae/posts/5559325540775276 🖱