สำหรับการดูฮวงจุ้ยขั้นสูง ต้องรู้จัก “องศา” ว่าคืออะไร?

ในปัจจุบันมีการนำเอาวิชา 8 ทิศ และ ดาว 9 ยุค มาใช้ประเมินฮวงจุ้ย ร่วมกับวิชาตี่ลี่ (ชัยภูมิ) เป็นผลทำให้การวิเคราะห์ฮวงจุ้ยทำได้ละเอียด และแก้ไขปัญหาได้ง่ายกว่าการใช้ ตี่ลี่ เพียงอย่างเดียว

แต่ขั้นตอนการใช้ วิชา 8 ทิศ และ ดาว 9 ยุค จำเป็นต้องใช้องศาที่ถูกต้องแม่นยำอย่างมาก ดังนั้นในหัวข้อการดู “ทิศทางฮวงจุ้ย” ผมจะเริ่มแนะนำตั้งแต่วิธีการวัดองศา สมาชิกที่สนใจศึกษาหาความรู้ สามารถติดตามบทความได้ตามลำดับ

อะไรคือสิ่งสำคัญอันดับแรกในการศึกษาเรื่อง ทิศทาง?
คำตอบก็คือ องศา หรือ มุม

degrees

“องศา ก็คือ หน่วยวัดมุมชนิดหนึ่ง บนระนาบสองมิติ หนึ่งองศา จะแทนการกวาดมุมรอบจุดศูนย์กลางของวงกลมไปได้ 1 ใน 360 ส่วน”

degrees

จากหลักการดังกล่าว หากนำมาใช้คำนวณองศาของอาคารที่เป็น สี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือ ผืนผ้า ทิศแต่ละด้านของอาคารก็จะ +/- 90 องศา

degrees

ตัวอย่าง การวัดมุมองศาของอาคาร

degrees building

ผนังด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ คือ 337.5 องศา
ผนังด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ คือ 67.5 องศา
ผนังด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ คือ 157.5 องศา
ผนังด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ คือ 247.5 องศา