ต้นไม้ใหญ่ เสาสูง อยู่หน้าประตูบ้าน!

tree cross the door

tree cross the door

tree cross the door

หากคุณเปิดประตูบ้านออกไปแล้วพบว่า ตรงข้ามกับบ้านหรือสิ่งแรกที่มองเห็นนั้นเป็นต้นไม้ใหญ่ขนาดใหญ่ หรือเสาสูงอยู่ตรงหน้า…

ตำราฮวงจุ้ยกล่าวไว้ว่า หน้าประตูของคุณจะถูกปิดกั้นชี่ไม่ให้เข้าสู่บ้าน

cross the door

นอกจากนี้ยังส่งผลในแง่ของอุปสรรคขัดขวางการดำเนินชีวิต

โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นต้นไม้ที่ไม่สมบูรณ์แข็งแรง ผุพังหรือตายลง ก็จะยิ่งส่งผลในแง่ร้ายมากขึ้นตามลำดับ

แต่บางครั้งต้นไม้ก็อาจเป็นประโยชน์ได้ถ้ามีปัจจัยในด้านลบที่เลวร้ายกว่าอยู่ด้านหลังของต้นไม้ เช่น ช่องลมทิ่มแทง

หากมองในแง่จิตวิทยา เมื่อเปิดประตูบ้านออกมาควรจะเห็นความปลอดโปร่ง ไม่ควรมีสิ่งใดมากขัดขวางตาทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน

ดังนั้น ต้นไม้ใหญ่และเสาสูงจะส่งผลเสียต่อสภาวะจิตใจของผู้พบเห็น ทำให้รู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างขวางอยู่

cross the door

ยิ่งเป็นต้นไม้ที่มีสภาพใกล้ตายหรือตายแล้วกิ่งก้านหัก นั่งดูแล้วไม่รู้สึกเจริญหูเจริญตา ก็จะยิ่งเพิ่มความรู้สึกหดหู่ให้กับผู้ที่พบเห็นอีกด้วย เป็นความรู้สึกที่ไม่ดีนักในการเริ่มต้นวันใหม่

แต่น่าจะเป็นกับกรณีที่มีต้นไม้หรือเสาสูงเพียงต้นเดียวโดดๆ เท่านั้น เพราะจะทำให้มันดูโดดเด่น

หากมีส่วนประกอบอื่นร่วมด้วยเป็นต้น เช่น ไม้ใหญ่ในสวนสาธารณะ ไม่ได้ขึ้นต้นเดียวโดดๆ ความรู้สึกขวางหูขวางตาก็คงจะไม่เกิดขึ้น

หรือมีกระแสเคลื่อนไหวตัดผ่าน เช่น ถนน

cross the door

การแก้ไขฮวงจุ้ย ให้ติดอักษรคำว่า “財” ไช้ ที่แปลว่า “ลาภ”

แต่ในวิชาขั้นสูงจะใช้ทิศทางและประธานบ้านมาปรับตำแหน่ง

หากต้นไม้หรือเสาไฟฟ้าอยู่ข้างบ้าน หรือตรงกับเสาอาคารเปรียบเสมือนพู่กันคือบัณฑิต ไม่ต้องแก้ไขใดๆ ครับ