🪦 การไหว้เช็งเม้งตามสุสาน ต้องไหว้ 3 ครั้ง 3 ลา

ไหว้ด้วยธูป 1 ดอก หรือหากเสียชีวิตเกิน 3 ปีแล้วจะใช้ 3 ดอก

แต่ส่วนมากจะใช้ 3 ดอก หรือคนแรกไหว้ด้วยธูป 3 ดอกครับ

🙏 การปักธูปไหว้ครั้งแรก ต้องให้ลูกชายคนโตของผู้ตายทำพิธีก่อน
หากคนโตเป็นหญิง ก็จะให้บุตรชายคนรองนำ
หรือบุตรบุญธรรมผู้ชายไหว้ก่อน
แล้วค่อยให้ลูกสาวไหว้ตามครับ

ปักธูปครั้งที่ 1⃣ เชิญมารับของไหว้ เวลาผ่านไปประมาณ 15 นาที

ปักธูปครั้งที่ 2⃣ บอกกล่าวให้รู้ว่าจะเก็บของไหว้แล้ว และทิ้งเวลาอีก 15 นาที

ปักธูปครั้งที่ 3⃣ เป็นครั้งสุดท้าย แล้วเก็บของไหว้ได้

🔥 สำหรับเครื่องไหว้ที่เป็นกระดาษ ให้นำก้านไม้ไผ่มาล้อมรอบเป็นอาณาเขต และเผาอยู่ภายในวงกลม เพื่อไม่ให้วิญญาณอื่นมาขโมย

🌫 กระดาษบวงสรวงต้องเผาให้หมด ห้ามเอาไม้ไปทิ่มแทง หรือปัด จะทำให้ของที่ส่งให้วิญญาณไม่สมบูรณ์ แตกหักเสียหาย

💦 เมื่อไฟมอดหมดแล้วจึงค่อยใช้น้ำพรม อย่าเทน้ำดับไฟ

⚠ สำหรับการจุดประทัดควรให้ซินแสผู้รู้แนะนำตำแหน่งทิศทางและฤกษ์จุดประกอบ


ℹ ขั้นตอนการไหว้บรรพบุรุษที่สุสานตามหลักวิชา

✨ การทำความสะอาดสุสาน

💢 ปีนี้สุสานที่พิงทางทิศตะวันตกและตะวันออก ห้ามถอนหญ้า จุดประทัด เนื่องจากติดโทษภัยจากอสูรและดาววิบัติ

🙏 ไหว้เจ้าที่ ของไหว้เรียงลำดับจากป้าย ถ้าไม่มีให้ไหว้กลางแจ้ง

  1. เทียน 1 คู่ + ธูป 5 ดอก (ปักลงบนฟักได้)
  2. น้ำชา 5 ถ้วย
  3. เหล้าขาว 5 ถ้วย
  4. ของไหว้ต่างๆ เช่น ขนมอี๋ ซาลาเปาเจ ผลไม้
  5. กระดาษเงิน กระดาษทอง

🙏 ไหว้บรรพบุรุษ ของไหว้เรียงลำดับจากหน้าป้าย (จะต่างจากเจ้าที่)

  1. น้ำชา 3 ถ้วย
  2. เหล้าขาว 3 ถ้วย
  3. ของไหว้ต่างๆ เช่น ขนมอี๋ ผลไม้
  4. กระดาษเงินกระดาษทอง
  5. เทียน 1 คู่ และกระถางธูป (ใช้ฟักแทนได้)

จำนวนธูปตามจำนวนบรรพบุรุษครับ