สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติในวันมงคล (ตรุษจีน)

“วันตรุษจีน” เป็นวันที่ชาวจีนถือว่าเป็นวันมหามงคล เรื่องใดที่จะต้องจัดการก็ควรให้ทันกับวันแรกของปี ซึ่งเรียกว่า “เจิ้งเอวี้ย”

เดือนเจิ้งเอวี้ย คือ เดือน 1 ถือว่าเป็นเดือนแรกของปี และ 7 วันแรกของปีจะเป็นช่วงที่มีความสำคัญมาก เพราะเป็นช่วงเวลาที่ฤกษ์ตกตำแหน่งหัวมังกร ซึ่งชาวจีนเชื่อว่าจะมีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของปีที่จะมาถึง ดังนั้นจึงมีข้อห้ามมากมายสำหรับ 7 วันแรกของปี

ชาวจีนโบราณเชื่อว่าวันที่ 1 ของปีเป็นวันไก่ วันที่ 2 เป็นวันสุนัข วันที่ 3 เป็นวันหมู วันที่ 4 เป็นวันแพะ วันที่ 5 เป็นวันวัว วันที่ 6 เป็นวันม้า วันที่ 7 จึงเป็นวันคน

ดังนั้น ในวันดังกล่าวชาวจีนจีงไม่นิยมฆ่าสัตว์ประจำวันนั้นๆ ดังในหนังสือ จิ้งฉู่ซุ่ยสือจี้ ของจงเหลียง ที่เขียนขึ้นในสมัยราชวงศ์ซ้องใต้ ได้บันทึกไว้อย่างละเอียด

และนอกจากนั้นในวันที่ 5 ของปียังถือกันว่าเป็นวันอับโชคเรียกกันว่า วันพั่วอู่ ซึ่งเป็นวันที่ห้ามทำงาน เชื่อกันว่าหากทำกิจการใดๆ ในวันนี้จะทำให้ขาดทุนไม่ประสบความสำเร็จ

วันตรุษจีน ห้ามพูดคำว่า ตาย ผี ฆ่า วันตรุษจีนเป็นวันแรกของปีควรทำสิ่งดี พูดแต่สิ่งดีๆ จะได้เป็นลางดีต่อการเริ่มต้นของปีที่เต็มไปด้วยสิริมงคล

ถ้าหากจำเป็นต้องพูดคำที่ไม่เป็นมงคลก็ต้องเปลี่ยนภาษาไม่ให้มีความหมายว่า ตาย ผี ฆ่า ดังนั้น สื่ออวี๋ สื่อยา แปลว่า ปลาตาย เป็ดตาย ให้พูดว่า เหวินอวี๋ เหวินยา ซึ่งแปลว่า ปลาที่อยู่นิ่งๆ เป็นที่อยู่นิ่งๆ หรือหากจำเป็นต้อพูดคำว่า ฆ่าหมู ฆ่าไก่ ให้พูดเป็นภาษาจีนว่า ฝูจู ฝูจี ซึ่งแปลว่า ชนะหมู ชนะไก่ แทนเป็นต้นครับ