ข้อแตกต่างระหว่างปฏิทินจีนกับปฏิทินสากล

ปฏิทินจีน เปลี่ยนชั่วโมง / ยาม ทุก 120 นาที ปฏิทินสากล เปลี่ยนทุก 60 นาที
ปฏิทินจีน เปลี่ยนวันเวลา 23.00 น. ปฏิทินสากล เปลี่ยนเวลา 24.00 น.
ปฏิทินจีน เปลี่ยนเดือนไม่แน่นอนระหว่างวันที่ 3 – 9 ปฏิทินสากลเปลี่ยนทุกวันที่ 1
ปฏิทินจีน เปลี่ยนปีประมาณวันที่ 3 – 5 กุมภาพันธ์ ปฏิทินสากลเปลี่ยนทุกวันที่ 1 มกราคม
ปฏิทินจีน เมื่ออยู่ในครรภ์นับอายุ 1 ขวบ ปฏิทินสากล นับอายุเมื่อคลอด
ปฏิทินจีน เปลี่ยนอายุเมื่อเปลี่ยนปีนักษัตร ปฏิทินสากล เปลี่ยนอายุเมื่อถึงวันเกิด

หมายเหตุ ปฏิทินจีนมีระบบจันทรคติ (เช่น ตรุษจีน) และ สุริยคติ ในระบบฮวงจุ้ยจะใช้ระบบสุริยคติ เช่น การเปลี่ยนนักษัตร (ประมาณวันที่ 3 – 5 กุมภาพันธ์)

แอพปฏิทินจีนออนไลน์ คลิกที่นี่!