โรงพยาบาล แหล่งที่คนป่วยมารักษา

โรงพยาบาลบางคนรู้สึกปลอดภัยที่อยู่บ้านใกล้โรงพยาบาล โดยเฉพาะในยามที่เกิดเหตุฉุกเฉิน ความรวดเร็วในการนำส่งโรงพยาบาลให้หมอทำการวินิจฉัยรักษานั้นย่อมมีความจำเป็นอยู่ไม่น้อย

แต่ในวิชาฮวงจุ้ยไม่คิดเช่นนั้น เหตุผลก็เพราะว่าโรงพยาบาลเป็นแหล่งที่คนป่วยมารับการรักษา จัดอยู่ในสถานที่เต็มไปด้วยพลังแห่งความทุกข์

พลังที่ป่วยเหล่านี้เมื่อสะสมมากๆ ก็จะแผ่กระจายสู่รอบด้านไปทั่วบริเวณ (มากที่สุดคือฝั่งตรงข้ามของประตู) ส่งผลให้ผู้อยู่อาศัยถูกกระแสชี่ในด้านลบครอบงำทำให้เจ็บป่วย โดยเฉพาะบ้านที่มีประตูทางเข้าตรงกับโรงพยาบาล

ภาพความเจ็บป่วย เสียงไซเรนต์จากรถพยาบาล และความสูญเสียที่ต้องประสบเจออยู่ทุกวันนั้น มีผลกระทบต่อสภาพจิตใจเป็นอย่างมาก

ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นความสูญเสียในแง่ของวัตถุ แต่ในความเป็นจริงคงไม่มีใครสามารถปฏิเสธได้ว่า บ่อยครั้งที่เรายอมแลกทรัพย์สินเงินทองเพื่อให้ได้มาซึ่งความพอใจ

ดังนั้นหากจะกล่าวว่า ผลกระทบที่มีต่อจิตใจมีความรุนแรงมากกว่าผลกระทบที่มีต่อวัตถุและทรัพย์สินนอกกายก็คงไม่ผิดนัก

สำหรับวิธีการแก้ไขฮวงจุ้ย ให้ติดน้ำเต้าไว้เพื่อแก้กระแสพลังป่วยของโรงพยาบาล ความหมายน้ำเต้าคือ รักษาโรค, มึนเมา, ดูด หรือเก็บกักทั้งสิ่งดีและไม่ดี แต่ในที่นี้เราใช้ในลักษณะของยารักษาโรคครับ

chi hospital