ท้อฮวย เสริมเสน่ห์บุคคล

ทฤษฏี “ท้อฮวย” เกี่ยวกับการส่งเสริมเสน่ห์บุคคล เพื่อก่อให้เกิดความมีเสน่ห์เป็นที่พอใจของบุคคลทั่วไปโดยเฉพาะเพศตรงข้ามนั้น เป็นเกณฑ์หนึ่งในการดูดวงชะตาแบบจีน

กล่าวได้ว่าหากบุคคลใดมีปีเกิดดังกล่าว และได้รับการส่งเสริมจากเดือนเกิดซึ่งเป็นเดือนนักษัตรท้อฮวย ก็จะเป็นคนที่เข้าเกณฑ์การเป็นบุคคลที่มีเสน่ห์ เมตตามหานิยมด้วย

นอกจากนี้เสน่ห์บุคคลยังสามารถส่งเสริมโดยการตั้งแจกันดอกไม้ในห้องนอนไว้ในทิศองศาเดียวกับนักษัตร สำหรับดอกไม้ที่จะวางต้องเลือกสีให้เข้ากับสภาพด้วยครับ

บุคคลที่เกิดปีชวด เดือนเกิดระกา (ประมาณวันที่ 7 หรือ 8 กันยายน ถึง วันที่ 7 หรือ 8 ตุลาคม) จะเข้าเกณฑ์บุคคลซึ่งมีเสน่ห์เป็นที่พอใจในเพศตรงกันข้าม ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงก็ตาม และมีแนวโน้มไปในทางเจ้าชู้ด้วย
บุคคลเกิดปีชวด หากได้คบหากับบุคคลซึ่งเกิดในปีระกา ก็จะมีผลให้ได้รับการส่งเสริมเช่นกัน แต่จะเป็นการส่งเสริมทางเดียวคือ ปีระกา จะส่งเสริมปีชวดให้เกิดท้อฮวย แต่ปีชวดไม่สามารถส่งเสริมปีระกาให้เกิดเกณฑ์ดังกล่าวได้
สำหรับทิศนักษัตรระกา คือ ทิศตะวันตก อยู่ระหว่าง 255 – 285 องศา เป็นตำแหน่งท้อฮวย ธาตุทอง ดอกไม้ที่จะวางในห้องควรเป็นสีขาว

บุคคลที่เกิดปีฉลู เดือนเกิดมะเมีย (ประมาณวันที่ 5 หรือ 6 มิถุนายน ถึง วันที่ 7 หรือ 8 กรกฏาคม) จะเข้าเกณฑ์บุคคลซึ่งมีเสน่ห์เป็นที่พอใจในเพศตรงกันข้าม ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงก็ตาม และมีแนวโน้มไปในทางเจ้าชู้ด้วย
บุคคลเกิดปีฉลู หากได้คบหากับบุคคลซึ่งเกิดในปีมะเมีย ก็จะมีผลให้ได้รับการส่งเสริมเช่นกัน แต่จะเป็นการส่งเสริมทางเดียวคือ ปีมะเมีย จะส่งเสริมปีฉลูให้เกิดท้อฮวย แต่ปีฉลูไม่สามารถส่งเสริมปีมะเมียให้เกิดเกณฑ์ดังกล่าวได้
สำหรับทิศนักษัตรมะเมีย คือ ทิศใต้ อยู่ระหว่าง 165 – 195 องศา เป็นตำแหน่งท้อฮวย ธาตุไฟ ดอกไม้ที่จะวางในห้องควรเป็นสีแดง หรือสีชมพู

บุคคลที่เกิดปีขาล เดือนเกิดเถาะ (ประมาณวันที่ 5 หรือ 6 มีนาคม ถึง วันที่ 5 หรือ 6 เมษายน) จะเข้าเกณฑ์บุคคลซึ่งมีเสน่ห์เป็นที่พอใจในเพศตรงกันข้าม ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงก็ตาม และมีแนวโน้มไปในทางเจ้าชู้ด้วย
บุคคลเกิดปีขาล หากได้คบหากับบุคคลซึ่งเกิดในปีเถาะ ก็จะมีผลให้ได้รับการส่งเสริมเช่นกัน แต่จะเป็นการส่งเสริมทางเดียวคือ ปีเถาะ จะส่งเสริมปีขาลให้เกิดท้อฮวย แต่ปีขาลไม่สามารถส่งเสริมปีเถาะให้เกิดเกณฑ์ดังกล่าวได้
สำหรับทิศนักษัตรเถาะ คือ ทิศตะวันออก อยู่ระหว่าง 75 – 105 องศา เป็นตำแหน่งท้อฮวย ธาตุไม้ ดอกไม้ที่จะวางในห้องควรเป็นสีเขียว

บุคคลที่เกิดปีเถาะ เดือนเกิดชวด (ประมาณวันที่ 7 หรือ 8 ธันวาคม ถึง วันที่ 5 หรือ 6 มกราคม) จะเข้าเกณฑ์บุคคลซึ่งมีเสน่ห์เป็นที่พอใจในเพศตรงกันข้าม ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงก็ตาม และมีแนวโน้มไปในทางเจ้าชู้ด้วย
บุคคลเกิดปีเถาะ หากได้คบหากับบุคคลซึ่งเกิดในปีชวด ก็จะมีผลให้ได้รับการส่งเสริมเช่นกัน แต่จะเป็นการส่งเสริมทางเดียวคือ ปีชวด จะส่งเสริมปีเถาะให้เกิดท้อฮวย แต่ปีเถาะไม่สามารถส่งเสริมปีชวดให้เกิดเกณฑ์ดังกล่าวได้
สำหรับทิศนักษัตรชวด คือ ทิศเหนือ อยู่ระหว่าง 345 – 15 องศา เป็นตำแหน่งท้อฮวย ธาตุน้ำ ดอกไม้ที่จะวางในห้องควรเป็นสีฟ้า สีม่วง หรือสีน้ำเงิน

บุคคลที่เกิดปีมะโรง เดือนเกิดระกา (ประมาณวันที่ 7 หรือ 8 กันยายน ถึง วันที่ 7 หรือ 8 ตุลาคม) จะเข้าเกณฑ์บุคคลซึ่งมีเสน่ห์เป็นที่พอใจในเพศตรงกันข้าม ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงก็ตาม และมีแนวโน้มไปในทางเจ้าชู้ด้วย
บุคคลเกิดปีมะโรง หากได้คบหากับบุคคลซึ่งเกิดในปีระกา ก็จะมีผลให้ได้รับการส่งเสริมเช่นกัน แต่จะเป็นการส่งเสริมทางเดียวคือ ปีระกา จะส่งเสริมปีมะโรงให้เกิดท้อฮวย แต่ปีมะโรงไม่สามารถส่งเสริมปีระกาให้เกิดเกณฑ์ดังกล่าวได้
สำหรับทิศนักษัตรระกา คือ ทิศตะวันตก อยู่ระหว่าง 255 – 285 องศา เป็นตำแหน่งท้อฮวย ธาตุทอง ดอกไม้ที่จะวางในห้องควรเป็นสีขาว

บุคคลที่เกิดปีมะเส็ง เดือนเกิดมะเมีย (ประมาณวันที่ 5 หรือ 6 มิถุนายน ถึง วันที่ 7 หรือ 8 กรกฏาคม) จะเข้าเกณฑ์บุคคลซึ่งมีเสน่ห์เป็นที่พอใจในเพศตรงกันข้าม ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงก็ตาม และมีแนวโน้มไปในทางเจ้าชู้ด้วย
บุคคลเกิดปีมะเส็ง หากได้คบหากับบุคคลซึ่งเกิดในปีมะเมีย ก็จะมีผลให้ได้รับการส่งเสริมเช่นกัน แต่จะเป็นการส่งเสริมทางเดียวคือ ปีมะเมีย จะส่งเสริมปีมะเส็งให้เกิดท้อฮวย แต่ปีมะเส็งไม่สามารถส่งเสริมปีมะเมียให้เกิดเกณฑ์ดังกล่าวได้
สำหรับทิศนักษัตรมะเมีย คือ ทิศใต้ อยู่ระหว่าง 165 – 195 องศา เป็นตำแหน่งท้อฮวย ธาตุไฟ ดอกไม้ที่จะวางในห้องควรเป็นสีแดง หรือสีชมพู

บุคคลที่เกิดปีมะเมีย เดือนเกิดเถาะ (ประมาณวันที่ 5 หรือ 6 มีนาคม ถึง วันที่ 5 หรือ 6 เมษายน) จะเข้าเกณฑ์บุคคลซึ่งมีเสน่ห์เป็นที่พอใจในเพศตรงกันข้าม ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงก็ตาม และมีแนวโน้มไปในทางเจ้าชู้ด้วย
บุคคลเกิดปีมะเมีย หากได้คบหากับบุคคลซึ่งเกิดในปีเถาะ ก็จะมีผลให้ได้รับการส่งเสริมเช่นกัน แต่จะเป็นการส่งเสริมทางเดียวคือ ปีเถาะ จะส่งเสริมปีมะเมียให้เกิดท้อฮวย แต่ปีมะเมียไม่สามารถส่งเสริมปีเถาะให้เกิดเกณฑ์ดังกล่าวได้
สำหรับทิศนักษัตรเถาะ คือ ทิศตะวันออก อยู่ระหว่าง 75 – 105 องศา เป็นตำแหน่งท้อฮวย ธาตุไม้ ดอกไม้ที่จะวางในห้องควรเป็นสีเขียว

บุคคลที่เกิดปีมะแม เดือนเกิดชวด (ประมาณวันที่ 7 หรือ 8 ธันวาคม ถึง วันที่ 5 หรือ 6 มกราคม) จะเข้าเกณฑ์บุคคลซึ่งมีเสน่ห์เป็นที่พอใจในเพศตรงกันข้าม ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงก็ตาม และมีแนวโน้มไปในทางเจ้าชู้ด้วย
บุคคลเกิดปีมะแม หากได้คบหากับบุคคลซึ่งเกิดในปีชวด ก็จะมีผลให้ได้รับการส่งเสริมเช่นกัน แต่จะเป็นการส่งเสริมทางเดียวคือ ปีชวด จะส่งเสริมปีมะแมให้เกิดท้อฮวย แต่ปีมะแมไม่สามารถส่งเสริมปีชวดให้เกิดเกณฑ์ดังกล่าวได้
สำหรับทิศนักษัตรชวด คือ ทิศเหนือ อยู่ระหว่าง 345 – 15 องศา เป็นตำแหน่งท้อฮวย ธาตุน้ำ ดอกไม้ที่จะวางในห้องควรเป็นสีฟ้า สีม่วง หรือสีน้ำเงิน

บุคคลที่เกิดปีวอก เดือนเกิดระกา (ประมาณวันที่ 7 หรือ 8 กันยายน ถึง วันที่ 7 หรือ 8 ตุลาคม) จะเข้าเกณฑ์บุคคลซึ่งมีเสน่ห์เป็นที่พอใจในเพศตรงกันข้าม ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงก็ตาม และมีแนวโน้มไปในทางเจ้าชู้ด้วย
บุคคลเกิดปีวอก หากได้คบหากับบุคคลซึ่งเกิดในปีระกา ก็จะมีผลให้ได้รับการส่งเสริมเช่นกัน แต่จะเป็นการส่งเสริมทางเดียวคือ ปีระกา จะส่งเสริมปีวอกให้เกิดท้อฮวย แต่ปีวอกไม่สามารถส่งเสริมปีระกาให้เกิดเกณฑ์ดังกล่าวได้
สำหรับทิศนักษัตรระกา คือ ทิศตะวันตก อยู่ระหว่าง 255 – 285 องศา เป็นตำแหน่งท้อฮวย ธาตุทอง ดอกไม้ที่จะวางในห้องควรเป็นสีขาว

บุคคลที่เกิดปีระกา เดือนเกิดมะเมีย (ประมาณวันที่ 5 หรือ 6 มิถุนายน ถึง วันที่ 7 หรือ 8 กรกฏาคม) จะเข้าเกณฑ์บุคคลซึ่งมีเสน่ห์เป็นที่พอใจในเพศตรงกันข้าม ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงก็ตาม และมีแนวโน้มไปในทางเจ้าชู้ด้วย
บุคคลเกิดปีระกา หากได้คบหากับบุคคลซึ่งเกิดในปีมะเมีย ก็จะมีผลให้ได้รับการส่งเสริมเช่นกัน แต่จะเป็นการส่งเสริมทางเดียวคือ ปีมะเมีย จะส่งเสริมปีระกาให้เกิดท้อฮวย แต่ปีระกาไม่สามารถส่งเสริมปีมะเมียให้เกิดเกณฑ์ดังกล่าวได้
สำหรับทิศนักษัตรมะเมีย คือ ทิศใต้ อยู่ระหว่าง 165 – 195 องศา เป็นตำแหน่งท้อฮวย ธาตุไฟ ดอกไม้ที่จะวางในห้องควรเป็นสีแดง หรือสีชมพู

บุคคลที่เกิดปีจอ เดือนเกิดเถาะ (ประมาณวันที่ 5 หรือ 6 มีนาคม ถึง วันที่ 5 หรือ 6 เมษายน) จะเข้าเกณฑ์บุคคลซึ่งมีเสน่ห์เป็นที่พอใจในเพศตรงกันข้าม ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงก็ตาม และมีแนวโน้มไปในทางเจ้าชู้ด้วย
บุคคลเกิดปีจอ หากได้คบหากับบุคคลซึ่งเกิดในปีเถาะ ก็จะมีผลให้ได้รับการส่งเสริมเช่นกัน แต่จะเป็นการส่งเสริมทางเดียวคือ ปีเถาะ จะส่งเสริมปีจอให้เกิดท้อฮวย แต่ปีจอไม่สามารถส่งเสริมปีเถาะให้เกิดเกณฑ์ดังกล่าวได้
สำหรับทิศนักษัตรเถาะ คือ ทิศตะวันออก อยู่ระหว่าง 75 – 105 องศา เป็นตำแหน่งท้อฮวย ธาตุไม้ ดอกไม้ที่จะวางในห้องควรเป็นสีเขียว

บุคคลที่เกิดปีกุน เดือนเกิดชวด (ประมาณวันที่ 7 หรือ 8 ธันวาคม ถึง วันที่ 5 หรือ 6 มกราคม) จะเข้าเกณฑ์บุคคลซึ่งมีเสน่ห์เป็นที่พอใจในเพศตรงกันข้าม ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงก็ตาม และมีแนวโน้มไปในทางเจ้าชู้ด้วย
บุคคลเกิดปีกุน หากได้คบหากับบุคคลซึ่งเกิดในปีชวด ก็จะมีผลให้ได้รับการส่งเสริมเช่นกัน แต่จะเป็นการส่งเสริมทางเดียวคือ ปีชวด จะส่งเสริมปีกุนให้เกิดท้อฮวย แต่ปีกุนไม่สามารถส่งเสริมปีชวดให้เกิดเกณฑ์ดังกล่าวได้
สำหรับทิศนักษัตรชวด คือ ทิศเหนือ อยู่ระหว่าง 345 – 15 องศา เป็นตำแหน่งท้อฮวย ธาตุน้ำ ดอกไม้ที่จะวางในห้องควรเป็นสีฟ้า สีม่วง หรือสีน้ำเงิน