พิธีเสริมสิริมงคล

พิธีเสริมมงคลที่ผมแนะนำเป็นวิธีที่ทุกท่านสามารถทำกันได้เอง และมีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยาก สะดวกทำวันไหนช่วงไหนก็ได้ครับ

อุปกรณ์ที่ต้องจัดเตรียมมีดังนี้

1. น้ำเปล่า 1 ขัน

auspicious fortune

2. กำเช่า (ชะเอม) จำนวน 5 ก้าน (แผ่น)

auspicious fortune

ในสมัยก่อนการผสมตัวยาแรงๆ เข้าด้วยกัน จะใช้กำเช่าเป็นตัวช่วยครับ ดังนั้นกำเช่าจึงมีหน้าที่เปลี่ยนศัตรูเป็นมิตร ส่วนจำนวน 5 ก้าน มีความหมายถึง ครบธาตุทั้ง 5 ได้แก่ ธาตุดิน ทอง น้ำ ไม้ และไฟ

3. ก้านทับทิม ต้องมีใบติดมาด้วย

auspicious fortune

เมื่อได้อุปกรณ์ครบแล้ว ให้นำกำเช่าใส่ลงในขันน้ำทิ้งไว้สักพัก แล้วใช้ก้านทับทิมจุ่มลงไปในน้ำ พรมให้ทั่วตัวบุคคลและสถานที่ หลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้ว นำกำเช่า และก้านทับทิมไปทิ้งใต้ต้นไม้

กำเช่าสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาจีนทั่วไป จะขายเป็นขีดหากได้เป็นก้านจะดีมาก เมื่อแบ่งมาใช้แล้ว ส่วนที่เหลือเก็บไว้ใช้ครั้งต่อไปได้ครับ