เซ็งกุ้ย – ขึ้นหิ้ง (ตั้งรูปบรรพบุรุษ)

ตามประเพณีของแต่ละท้องถิ่น เมื่อทำบุญครบ 49 วัน หรือ 100 วัน ก็จะนำรูปบรรพบุรุษขึ้นที่สูง โดยทั่วไปเมื่อครบกำหนดก็จะตอกผนังแขวนรูปขึ้น

ตามหลักวิชาแล้วการตั้งรูปบรรพบุรุษต้องดูทิศที่ตั้ง ต้องไม่ชง (ปะทะ) หรือขัดแย้งกับปีเกิด เช่น เกิดปีระกา (酉 – /10) ธาตุทอง ห้ามตั้งพิงทิศเถาะ (卯 – /4) ธาตุไม้ ช่วง 75 – 105 องศา (รวมราศีข้างเคียง) เป็นทิศชง หรือห้ามพิงทิศตะวันออก เพราะธาตุไม้ขัดแย้งกับธาตุทอง

ในกรณีที่มีบรรพบุรุษหลายท่าน และไม่สามารถหาทิศที่ตั้งได้เหมาะกับทุกคน ให้ใช้ทิศกึ่ง (艮 – /2/) ช่วง 38 – 52 องศา หรือทิศคุง (坤 – /8/) ช่วง 218 – 232 องศา

เมื่อหาทิศที่ตั้งได้แล้วการจะขึ้นรูปต้องดูฤกษ์ปกติหรือฤกษ์ ซี้ ไต้ เทียง อ้วง ยิก (ฤกษ์ปลอดภัย)

หากเป็นฤกษ์ปกติต้องพิจารณา ทิศหลังบ้าน ทิศประธาน ทิศที่ตั้งบรรพบุรุษ และผู้ประกอบพิธี

ในกรณีที่ต้องมีการกระทบกระเทือน (ทุบ เจาะ ตอก) ห้ามเป็นตำแหน่งโหวงอึ้ง (ดาวเบญจภูติ) ประจำปีและประจำเดือนครับ