ไต่สือเอี้ย – พระผู้คุมวิญญาณภูติผีปิศาจ

📿 ในความเชื่อคนโบราณกล่าวว่า “ไต่สือเอี้ย” คือ ยมบาลคอยดูแลไม่ให้เหล่าภูตผีแย่งชิงอาหาร…

เทวรูปของท่านทำมาจากโครงไม้ไผ่ ติดด้วยกระดาษ ตัวสีน้ำเงิน ใส่ชุดเกราะจีน

มีพระอวโลกิเตศวร (เจ้าแม่กวนอิม) อยู่บนยอดศีรษะ

มือขวาที่ป้อก่าย เขียนว่า 南無阿彌陀佛 (นำมอออนีถ่อฮุด)

แต่บางที่จะเขียนว่า 慶讃中元 (เค่งจั๋นตงหงวน)

มือซ้ายชี้ลงเบื้องล่าง

องค์ขนาดสูง 20 นิ้ว จนถึงสูงเท่าตึก 3 ชั้น

ข้างองค์ไต่สือเอี้ย จะมีเทวรูปของยมทูตขาวและยมทูตดำครับ