โหวงเฮ้ง – ดวงตา

ดวงตาเปรียบเสมือนหน้าต่างของดวงใจครับ ดังนั้นอารมณ์ของคนเราจะแสดงออกมาที่ดวงตา

เมื่อรู้ตัวว่ามีลักษณะแบบไหน หากมีสติ ฉุกคิด ไตร่ตรอง ก็จะแก้ไขให้วิถีชีวิตดีขึ้นได้ครับ