โหวงเฮ้งดวงตาของคนที่มีความสามารถพิเศษ

กล่าวกันว่า จักรพรรดิต้าซุ่น และ เซี่ยงหยี่ว์ จะมี #รูม่านตาซ้อนกัน
ส่วนชางเจี๋ย ผู้ประดิษฐ์อักษรจีนและหยั่งรู้ฟ้าดิน ก็มีดวงตาแบบ #สี่ตา ครับ

  • Jo@sinsae.com –