เหล็ดดัดปลายแหลม

เคสตัวอย่างนี้ผมแนะนำให้ยกเลิกเหล็กดัดบนกำแพงตัวเองหรือตัดในส่วนทิ่มแทงออก 💉

ในส่วนกำแพงของบ้านข้างๆ ต้องทำแนวไม้มาปิดบังไว้ครับ 🛡