“เสินหนง” เทพแห่งการกสิกรรม

“เสินหนง” ได้รับยกย่องว่าเป็นเทพแห่งการกสิกรรมของจีนครับ
ท่านคือหัวหน้าเผ่าที่เกรียงไกรปกครองถึงหกแคว้นราวห้าพันปีก่อน

เป็นผู้แสวงหาองค์ความรู้ด้านกสิกรรม การแพทย์ และการค้า โดยเฉพาะการปลูกพืช ทดลองว่าชนิดไหนทานได้หรือไม่ได้ โดยใช้ตัวเองเป็นหนูทดลองยา จนบางครั้งถูกพิษถึงเจ็ดสิบชนิดภายในวันเดียว!

ผลงานเด่นอีกอย่างได้แก่ใบชา ว่ากันว่าขณะที่กำลังต้มน้ำดื่ม มีใบชาลอยลงมาในหม้อน้ำเดือด กลายเป็นน้ำชาที่แสนอร่อย ท่านจึงเก็บใบชามาทดลองดื่มซ้ำ จนได้สูตรเผยแพร่ให้แก่คนในเผ่า และกลายเป็นประเพณีการดื่มชาอันลือลั่นด้วยประการ ณ ฉะนี้