เวลาที่ไม่ควรออกกำลังอย่างหักโหม

เยื้อหุ้มหัวใจมีความเกี่ยวข้องกับจิตใจ อารมณ์ และระบบประสาทครับ ช่วงยามนักษัตรจอจึงควรผ่อนคลายจิตใจ

และเวลานี้ห้ามกินมาก เพราะชี่กระเพาะอาหารจะเข้าแทรกชี่หัวใจ ทำให้แน่นหน้าอก ในระยะยาวจะส่งผลกระทบต่อสมรรถภาพของหัวใจครับ