หัวใจพาหุง

📿 คาถาหัวใจพาหุง ๘ บท มาจาก “ชัยมงคลคาถา” นั่นเองครับ

สำหรับท่านที่สวดบทนี้เป็นประจำ จะสงสัยว่ามี ๙ ท่อนนี่นา

แล้วทำไมไม่เอา เอตาปิ… ซึ่งเป็นบทที่ ๙ มาร่วมด้วย

นั่นก็เพราะว่า บทนี้มิเกี่ยวกับการกล่าวถึงคุณแห่งพระพุทธเจ้าที่เอาชนะกิเลสมาร…

แต่เป็นการบอกถึงคุณของการสวดบททั้งแปดข้างต้นครับ🛐

———————————————

📜 ส่วนความหมายโดยนัยมีดังนี้

บทที่ ๑ สำหรับเอาชนะศัตรูหมู่มาก เช่น ในการสู้รบ
บทที่ ๒ สำหรับเอาชนะใจคนที่กระด้างกระเดื่องเป็นปฏิปักษ์
บทที่ ๓ สำหรับเอาชนะสัตว์ร้ายหรือคู่ต่อสู้
บทที่ ๔ สำหรับเอาชนะโจร
บทที่ ๕ สำหรับเอาชนะการแกล้ง ใส่ร้าย หรือคดีความ
บทที่ ๖ สำหรับเอาชนะการโต้ตอบ
บทที่ ๗ สำหรับเอาชนะเล่ห์เหลี่ยมกุศโลบาย
บทที่ ๘ สำหรับเอาชนะทิฏฐิมานะของคน