วันไหว้บัวลอย

ℹ ปีนี้วันไหว้บัวลอยของปฏิทินจีนจะไม่ตรงกันนะครับ เพราะเวลาเปลี่ยนสารทตังจี่อยู่ช่วงขึ้นวันใหม่

ผมเช็คเวลาในปฏิทินทั้งของไทยและต่างประเทศที่มีอยู่ สรุปข้อมูลได้ดังนี้ครับ

  • บางฉบับเปลี่ยน 22.59 น. (ยาม 亥 ของวันที่ 21)
  • บางฉบับเปลี่ยน 00.01 น. (ยาม 子 ของวันที่ 22)
  • ของสำนักฯ เปลี่ยน 00.44 น. (ยาม 子 ของวันที่ 22)

。。。。。。

🗓 #ปฏิทินวันมงคล ระหว่าง 19 – 26 ธ.ค. 64

ℹ วิธีการใช้ปฏิทินวันมงคล
📌 #ฤกษ์ปลอดภัย ใช้ปรับฮวงจุ้ย สถานที่ และใช้ออกรถได้
📌 #ทิศมงคลฉีเหมิน ใช้เจรจา ทำสัญญา อธิษฐาน (พลังงานคน)

  • การใช้ฤกษ์ฉีเหมินในเรื่องสำคัญ แนะนำให้เลือกวันกระทำการตรงกับวังชะตาในดวงครับ
  • วิธีใช้ฤกษ์ปลอดภัย เช่น

∙ ก่อสร้าง ซ่อมแซม ตอกเข็ม ขุดดิน
∙ ตั้งย้ายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ กระถางธูป ทำความสะอาด

∙ ขึ้นบ้านใหม่ ทำบุญบ้าน ตั้งเตียงนอน
∙ เปิดร้านค้า เปิดประตู

∙ ขึ้นป้ายร้าน โลโก้
∙ ตั้งโต๊ะทำงาน

∙ เปิดน้ำพุ
∙ ทำพิธีปรับสภาพ (ล้างอสูร)

  • Jo@sinsae.com –