ฤกษ์ปลอดภัยเดือนเมษายน 64

💰 #ฤกษ์เปิดขุมทรัพย์ เดือนเมษายน 64 เหมาะกับฮวงจุ้ยร้านค้า ตั้งย้ายสิ่งศักดิ์สิทธิ์

 • จันทร์ที่ 5 เวลา 19.30-20.30 น.
 • พฤหัสที่ 8 เวลา 13.30-14.30 น.
 • เสาร์ที่ 17 เวลา 19.30-20.30 น. (ห้ามกระทบดิน)
  🧘‍♀ สามารถทำสมาธิอธิษฐานโชคลาภได้โดยหันหน้าไปทางทิศ SW
 • อังคารที่ 20 เวลา 13.30-14.30 น.
 • พฤหัสที่ 29 เวลา 19.30-20.30 น.

📆 ฤกษ์ปลอดภัยกระทำการได้ทุกทิศทุกปีเกิด ยกเว้นทิศ NE ควรหลีกเลี่ยง ⚠


🙏 วันสำคัญอื่นๆ

 • อาทิตย์ที่ 4 วันเช็งเม้ง
 • จันทร์ที่ 12 #ชิวอิก
 • จันทร์ที่ 26 #จับโหวง
 • Jo@sinsae.com –