ดวงบ้าน 4 ก.พ. 61 – 4 ก.พ. 62

🚪 ปี 2561 ทิศเหนือเป็นตำแหน่งมหาวิบัติ (โหงวอึ้ง+ซาสั่วะ)

⚡ จะเกิดเหตุ วุ่นวาย มีอุปสรรค ต้องระวังหลีกเลี่ยงการกระทบซ่อมแซม ถึงแม้จะใช้ฤกษ์ปลอดภัยนะครับ…

🔮 สำหรับดวงบ้าน 4 ก.พ. 2561 – 4 ก.พ. 2561 เป็นอย่างไร?

ให้ยืนกลางบ้าน ถือเข็มทิศหันหน้าไปประตูทางเข้า (ทั้งประตูบ้านและประตูรั้ว) ได้ทิศแล้วก็ดูความหมายในผังครับ

———————————————

[N] ประตูทางเข้าบ้านที่อยู่ทาง “ทิศเหนือ” เป็นมหาวิบัติ จะเกิดเหตุร้าย ติดขัด อุดตัน ธุรกิจการค้าสะดุด 💥

– ให้ราดน้ำ 5 ขัน (ถัง) ทุกต้นเดือน และติดกั้วดาว 1 ธาตุน้ำใช้ควบคุมไฟ 💦

– หากพื้นที่มีบริเวณพอ สามารถวางอ่างเล็กๆ ใส่น้ำ + เหรียญบาท 13 เหรียญ + เกลือเม็ดใหญ่ เรียงกันจำนวน 5 อ่าง ไว้บริเวณด้านหน้าประตูครับ

———————————————

[NE] ประตูทางเข้าบ้านที่อยู่ทาง “ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ” จะวุ่นวาย วิวาท 💢

– ถ้าร้านค้าถือเป็นเรื่องดี เพราะมีการเจรจา ต่อรอง 🗣

– การแก้ไขสำหรับบ้านอยู่อาศัย ให้ติดกั้วดาว 4 เพื่อให้เกิดปัญญา ถกเถียงด้วยเหตุผล 💡

———————————————

[E] ประตูทางเข้าบ้านที่อยู่ทาง “ทิศตะวันออก” จะมีขุนโจร ต้องระวังของสูญหาย เสียหาย 💂‍♂

– ถ้าเป็นบ้านอยู่อาศัย ให้ติดกั้วดาว 6 หมายถึง อำนาจ บารมี

– ถ้าเป็นร้านค้า ติดกั้วดาว 9 หมายถึง ยินดี 🌞

———————————————

[SE] ประตูทางเข้าบ้านทาง “ทิศตะวันออกเฉียงใต้” โชคลาภ ประสบความสำเร็จ 💰

———————————————

[S] ประตูบ้านทาง “ทิศใต้” มีปัญญา รักใคร่ แก้ปัญหาได้ 💑

———————————————

[SW] ประตูบ้านทาง “ทิศตะวันตกเฉียงใต้” จะมีอำนาจ วาสนา ตำแหน่ง ยศศักดิ์ แต่สำหรับร้านค้าอาจมีข้าราชการมาเยื่อนด้วยเจตนาไม่ดี 👮

– การแก้ไขสำหรับคนทำธุรกิจ ให้ติดกั้วดาว 1 เพื่อลดบทบาทขุนนาง

———————————————

[W] ประตูบ้านทาง “ทิศตะวันตก” ระวังเจ็บป่วย การงาน การเงินนิ่ง 💉

– ให้ติดกั้วดาว 9 หมายถึง พระอาทิตย์มาไล่ความชื้น และมีเรื่องยินดี 🌞

———————————————

[NW] ประตูบ้านทาง “ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ” เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ก้าวหน้า 📈

———————————————

☯ กรณีที่ทางเข้าอยู่ในทิศไม่ดี เจ้าบ้านสามารถติดสัญลักษณ์กั้วไว้บริเวณด้านบนวงกบประตู เพื่อช่วยผ่อนปัญหาจากหนักเป็นเบา

*** ดาวกำเนิดกั้วเป็นเส้นอิม-เอี๊ยง (ขีดเต็ม-ขีดขาด) มาเรียงต่อกัน เป็นสัญลักษณ์ที่อยู่ในหล่อแก

*** หนังสือปฏิทินฤกษ์มงคลปี 2561 จะมีพิมพ์สัญลักษณ์กั้วไว้ในภาคผนวก สำหรับนำมาตัดใช้งาน สามารถหาซื้อได้ตามร้านหนังสือซีเอ็ดครับ 📔

++++++++++++++++++++++++++

ฤกษ์ติดกั้ว วันพุธที่ 3 มกราคม 2561 เวลา 19.30 – 20.30 น.

หรือสามารถดูฤกษ์ติดและยกเลิกเพิ่มเติมได้ตามลิงค์นี้
http://sinsae.com/auspicesafety 🖱

🛰 แอพวัดองศาดาวเทียม
https://sinsae.net/geocompass9stars/index.html 🖱