ปฏิทินซินแส

🗓 #ปฏิทินซินแส สำหรับสายมู! ระหว่าง 3 – 10 เม.ย. 65

ℹ วิธีการใช้วันมงคล
📌 #พลังทิศมงคล ใช้สำหรับพบปะ เจรจา ทำสัญญา หรือทำสมาธิ อธิษฐาน เป็นต้น


👁‍🗨 ฤกษ์กระตุ้นสภาวะหยั่งรู้ ( คาดการณ์ล่วงหน้า )

📌 ศุกร์ที่ 8 เมษายน เวลา 19.30-20.30 น.
ให้ทำสมาธิหรือบริกรรมคาถาหันหน้าไปทางทิศ SE

📌 เสาร์ที่ 9 เมษายน เวลา 07.30-08.30 น.
ให้ทำสมาธิหรือบริกรรมคาถาหันหน้าไปทางทิศ SE

🧘‍♀ #คาถาตาทิพย์
“สหัสสเนตโต เทวินโท ทิพพจักขุง วิโสทายิ อิกะวิติ พุทธะสังมิ โลกะวิทู”

∙ Jo@sinsae.com ∙