น้ำตัดเท้า

🏞 การสร้างบ้านติดทางระบายน้ำ เรียกว่า “#น้ำตัดเท้า” เป็นสาเหตุของพลังชี่ที่ไม่ดี จะทำให้เกิดปัญหาต่างๆ

🏬 เคสนี้กำลังเตรียมสร้างโชว์รูมรถบรรทุก หากตำแหน่งวางอาคารลึกมากไปก็จะมองไม่เห็นหน้าร้าน จึงจำเป็นต้องให้อยู่ใกล้ลำรางมากที่สุด

☯ การแก้ปัญหาใช้วิธี “เดินท่อใต้ดินเพื่อให้น้ำไหลผ่านและถมดินทับ” จะช่วยให้พลังชี่เป็นปกติครับ

∙ Jo@sinsae.com ∙