ทิศห้ามประจำเดือน ระหว่างวันที่ 8 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน 2561

😈 ทิศห้ามประจำเดือน ระหว่างวันที่ 8 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน 2561

– อสูร (ซาสั่วะ) อยู่ทางทิศเหนือ (315 – 45 องศา)

– แตกสลาย (ส่วยผั่ว) อยู่ทางทิศมังกร (105 – 135 องศา)

– เบญจภูติ (โหงวอึ้ง) อยู่ทิศเหนือ และตะวันออกเฉียงใต้ จะเกิดอุปสรรค ติดขัด มีเรื่องราว วิวาท 💥

🛠 หากซ่อมแซม ทุบ เคาะ เจาะ ตอก ตั้งย้ายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โต๊ะทำงาน เตียงนอน ในทิศห้าม จะเกิดเหตุทะเลาะ วิวาท หรือวุ่นวายฯ มีผลอย่างน้อย 6 ปี กระทบบุคคลที่ดวงตก 💥

🏠 สำหรับหลังบ้านที่เป็นทิศอสูร หรือ แตกสลาย ห้ามกระทบหรือทำพิธีทั้งหลังครับ

———————————————

📅 แอพฤกษ์ปลอดภัยออนไลน์
https://sinsae.com/safetimingauspice