ทิศประตูบ้านดี ร้ายประจำเดือนตุลาคม 62

เดือนตุลาคม 62 ประเทศไทยภูมิ 3 มีดาวก้าวหน้า (1) เหินเข้ามา
พบดาวขุนนางปีจร (6) ที่สถิตย์อยู่ จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น


ทำนายดวงบ้านจากทิศประตู ระหว่างวันที่ 8 ต.ค. – 8 พ.ย. 62

🚪 เบื้องต้นให้ยืนกลางบ้านหรือกลางห้องนอน…
ถือเข็มทิศหันหน้าไปประตู ได้ทิศแล้วก็ดูความหมายในผัง


🛡 วิธีป้องกันและแก้ไขบทบาทดาวไม่ดี

 1. (SE) ตะวันออกเฉียงใต้
 • ดาว 2 ป่วย 💉
 • ประตูทางทิศนี้ระวังเจ็บป่วย มีอุปสรรค การงานการเงินนิ่ง
 • ไม่ดีสำหรับหัวหน้าครอบครัว
  วิธีแก้ไข
 • ติดสัญลักษณ์กั้วดาว 9
 1. (S) ทิศใต้
 • ดาว 7 ขุนโจร 💂‍♂
 • ประตูทางทิศนี้บ้านอยู่อาศัยระวังเรื่องเสียหาย สูญหาย แย่งชิง
  วิธีแก้ไข
 • บ้านเรือนติดกั้วดาว 6
 • ร้านค้า สำนักงาน ติดกั้วดาว 9
 1. (W) ตะวันตก
 • ดาว 5 วิบัติ (ดินอมไฟ) 💥💸
 • ประตูทางทิศนี้ให้ระวังเหตุร้าย มีอุปสรรค ติดขัด แต่จะแก้ไขได้
 • หากถูกกระทบจะเกิดเรื่องอัปมงคล
 • กรณีจำเป็นต้องซ่อมแซม ให้ราดน้ำ 5 ถังและใช้ฤกษ์ปลอดภัย
 • ไม่ต้องติดกั้วดาว 1 แก้ไข

🗓 ฤกษ์ติดและยกเลิกแผ่นดาวกำเนิดกั้ว
วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 07.30 – 08.30 น.
วันพฤหัสที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17.30 – 18.30 น. (วันฟ้าอภัย)

 • Jo@sinsae.com –