ทำนายดวงบ้านจากทิศประตูระหว่างวันที่ 8 กันยายน – 8 ตุลาคม 2561

🔮 ทำนายดวงบ้านจากทิศประตูระหว่างวันที่ 8 กันยายน – 8 ตุลาคม 2561

🚪 เบื้องต้นให้ยืนกลางบ้านหรือกลางห้องนอน ถือเข็มทิศหันหน้าไปประตู ได้ทิศแล้วก็ดูความหมายในผังครับ

———————————————

🛡 วิธีป้องกันและแก้ไขบทบาทดาวไม่ดี

– [E] ประตูเข้าทาง “ทิศตะวันออก” ระวังเกิดเหตุร้าย ติดขัด อึดอัด แย่งชิง สูญหาย เสียหาย เกิดหนี้สิน 💥💸

ให้ราดน้ำ 5 ถัง (ขัน) บริเวณหน้าประตู และติดกั้วดาว 1 ควบคุมไฟ 💦

– [S] ประตูเข้าทาง “ทิศใต้” ระวังเจ็บป่วย การงาน การเงินนิ่ง 💉

· ให้ติดกั้วดาว 9 หมายถึง พระอาทิตย์มาไล่ความชื้น และมีเรื่องยินดี 🌞

– [N] ประตูเข้าทาง “ทิศเหนือ” วุ่นวาย ทะเลาะ ไม่ราบรื่น

· ถ้าเป็นร้านค้า ออฟฟิศ ไม่ต้องแก้ไข เพราะวุ่นวายหมายถึงมีการเจรจาค้าขาย 🗣

· หากเป็นบ้านอยู่อาศัย ให้ติดกั้วดาว 4 หมายถึง ถกเถียงกันด้วยปัญญา 💡

———————————————

🗓 ฤกษ์ติดและยกเลิกแผ่นดาวกำเนิดกั้ว
– วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 เวลา 07.30 – 08.30 น.
– วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 05.30 – 06.30 น.

☯ ขอรับดาวกำเนิดกั้วแจ้งรายละเอียดตามนี้
http://bit.ly/2N3dcSm

🔮 ดวงบ้านประจำปี 2561 ทั้งปี ให้ดูตามลิงค์นี้ครับ
https://goo.gl/CeqkpB

🛰 แอพวัดองศาดาวเทียม
https://sinsae.net/geocompass9stars