ต้นทางการแก้ดวง

ถ้าเราดูดวงแล้ว รู้ว่าจะมีเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้น
ให้เริ่มต้นที่ทำใจยอมรับก่อน
แล้วตั้งใจจะทำดีในเรื่องนั้นชดเชย
แค่นี้ก็เท่ากับว่า มาที่ต้นทางการแก้ดวงแล้ว…