มิถุนายน 2559 ดาวโหงวอึ้ง ( 5 – วิบัติ )

เดือน มิ.ย. 59 ดาวโหงวอึ้ง ( 5 – วิบัติ ) ประจำเดือน เข้าเคลื่อนเข้าสู่ภูมิ 3 ประเทศไทย ให้ระวังเหตุร้าย เสียหาย วุ่นวายครับ

อาคารบ้านเรือนที่จะดำเนินการซ่อมแซมในทิศตะวันออกให้ราดน้ำ 5 ขัน ( ถัง ) ก่อนในฤกษ์กระทบ

สำหรับประตู ทางเข้าอาคาร ที่อยู่ทางทิศตะวันออก ในวันที่ 5 มิ.ย. สามารถใช้น้ำ 5 ขัน ( ถัง ) ราดที่หน้าประตูได้เช่นกันครับ

*** ดาวโหงวอึ้งเป็นธาตุดิน ประกอบด้วย 5 ธาตุ คือ ดิน ทอง น้ำ ไม้ ไฟ รวมกันอยู่ ( อุ้มทั้ง 5 ธาตุ ) จึงมีบทบาทของการอุดตัน และเปรียบเหมือนลูกระเบิด หากถูกน้ำ ( หรือใช้กั้วสัญลักษณ์เลข 1 ) มาแก้จะช่วยผ่อนหนักเป็นเบาได้