ทิศประตูบ้านดี-ร้าย ประจำเดือนกรกฎาคม 2561

🌟 กรกฏาคมดาวจรเดือนและประจำปีอยู่ทิศเดียวกัน ดังนั้น ตำแหน่งดีก็จะดีมาก หากเสียหายก็จะมีผลกระทบรุนแรงครับ ⚠

———————————————

🔮 ทำนายดวงบ้านจากทิศประตูระหว่างวันที่ 7 กรกฏาคม – 7 สิงหาคม 2561

🚪 เบื้องต้นให้ยืนกลางบ้าน ถือเข็มทิศหันหน้าไปประตูทางเข้า (ทั้งประตูบ้านและประตูรั้ว) ได้ทิศแล้วก็ดูความหมายในผังครับ

———————————————

– (N) ประเข้าทาง “ทิศเหนือ” ระวังเกิดเหตุร้าย ติดขัด อึดอัด แย่งชิง สูญหาย เสียหาย เกิดหนี้สิน 💥💸

ให้ราดน้ำ 5 ถัง (ขัน) บริเวณหน้าประตู และติดกั้วดาว 1 ควบคุมไฟ 💦

หากมีพื้นที่เพียงพอให้อ่างเล็กๆ ใส่เหรียญบาท 13 เหรียญ + เกลือเม็ดใหญ่ เรียงกันจำนวน 5 อ่าง ไว้บริเวณหน้าประตูครับ

– (NE) ประตูเข้าทาง “ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ” วุ่นวาย ติดขัด วิวาทะ 💢

· ถ้าร้านค้าถือเป็นเรื่องดี เพราะมีการเจรจา ต่อรอง 🗣

· การแก้ไขสำหรับบ้านอยู่อาศัย ให้ติดกั้วดาว 4 เพื่อให้เกิดปัญญา ถกเถียงด้วยเหตุผล 💡

———————————————

– (E) ประตูเข้าทาง “ทิศตะวันออก” จะมีขุนโจร ต้องระวังของสูญหาย เสียหาย 💂‍♂

· ถ้าเป็นบ้านอยู่อาศัย ให้ติดกั้วดาว 6 หมายถึง อำนาจ บารมี ✨

· ถ้าเป็นร้านค้า ติดกั้วดาว 9 หมายถึง ยินดี 🌞

– (SE) ประตูเข้าทาง “ทิศตะวันออกเฉียงใต้” โชคลาภ ประสบความสำเร็จ 💰

———————————————

– (S) ประตูเข้าทาง “ทิศใต้” มีปัญญา รักใคร่ แก้ปัญหาได้ 💑

– (SW) ประตูเข้าทาง “ทิศตะวันตกเฉียงใต้” จะมีอำนาจ วาสนา ตำแหน่ง ยศศักดิ์ แต่สำหรับร้านค้าอาจมีข้าราชการมาเยื่อนด้วยเจตนาไม่ดี 👮

· การแก้ไขสำหรับคนทำธุรกิจ ให้ติดกั้วดาว 1 เพื่อลดบทบาทขุนนาง 🤝

———————————————

– (W) ประตูเข้าทาง “ทิศตะวันตก” ระวังเจ็บป่วย การงาน การเงินนิ่ง 💉

· ให้ติดกั้วดาว 9 หมายถึง พระอาทิตย์มาไล่ความชื้น และมีเรื่องยินดี 🌞

– (NW) ทางเข้า “ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ” เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ก้าวหน้า 📈

———————————————

☯ ขอรับดาวกำเนิดกั้วแจ้งรายละเอียดตามนี้
http://bit.ly/2N3dcSm

🔮 ดวงบ้านประจำปี 2561 ทั้งปี ให้ดูตามลิงค์นี้ครับ
https://goo.gl/CeqkpB

🛰 แอพวัดองศาดาวเทียม
https://sinsae.net/geocompass9stars