คาถาแผ่เมตตาตนเอง

✨ เสริมมงคลตรุษจีนด้วยคาถาแผ่เมตตา เป็นการนำ #พลังทางด้านบวก เข้าตัวเองครับ #สวดทุกวันชีวิตดี๊ดี

 • คำแปล –
  ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข
  ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์
  ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวร
  ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง
  ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์กายทุกใจ
  ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด
 • Jo@sinsae.com –