ความแตกต่างระหว่าง “หลับ” กับ”สมาธิ”

ความแตกต่างระหว่าง “หลับ” กับ “สมาธิ”

หลับสนิท คลื่นสมองจะทำงาน 4-5 รอบ/วินาที (Delta) ไม่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอก

เข้าสมาธิ คลื่นสมอง 4-13 รอบ/วินาที (Alpha) ตอบสนองต่อสิ่งเร้าน้อย ผ่อนคลาย

เข้าสมาธิระดับสูง คลื่นสมองจะเหมือนหลับลึก (Delta) แต่จะตื่นรู้ มีสติ

ตื่นอยู่ คลื่นสมองความถี่มากที่สุด 13-40 รอบ/วินาที (Beta) จดจ่อกับโลกภายนอก จะตอบสนองต่ออารมณ์สิ่งเร้าต่างๆ

จับหลับ เป็นคำพูดของคนสมัยเก่า หมายถึง หลับอย่างมีสติสมาธิ

วิธีปฏิบัติดังนี้

  1. นอนหงาย มืออยู่ข้างลำตัว ปล่อยวาง
  2. หายใจ ช้าๆ ลึกๆ
  • เข้าผ่านทางจมูก
  • ออกทางปาก
  1. สติจดจ่ออยู่ที่ลมจนกว่าจะหลับ
  • Jo@sinsae.com –