คนที่มีลักษณะปากที่ดีจะเชื่อถือในคำพูดได้

⚠ หากรูปปากที่ไม่ดี ต้องระวังระวังอย่าแพร่งพรายความลับให้ล่วงรู้ เช่น

  • มุมปากตกข้างเดียวหรือทั้งสองข้าง
  • ปากหุบไม่สนิทจนมองเห็นฟัน
  • รูปปากโย้ไปข้างใดข้างหนึ่ง