การวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์

🙏 มาดูเรื่องของการวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันครับ

แท่นบูชาควรแบ่งแยก สวรรค์ โลกมนุษย์ พื้นดิน ให้ชัดเจน และไม่ควรนำมาปะปนกัน จะทำให้มีเรื่องวุ่นวาย!!!

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นพระพุทธอยู่ตำแหน่งสูงสุด รองลงมาคือพระโพธิ์สัตว์ และเทพเจ้าต่างๆ… ดูเพิ่มเติม
🙏 มาดูเรื่องของการวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันครับ

แท่นบูชาควรแบ่งแยก สวรรค์ โลกมนุษย์ พื้นดิน ให้ชัดเจน และไม่ควรนำมาปะปนกัน จะทำให้มีเรื่องวุ่นวาย!!!

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นพระพุทธอยู่ตำแหน่งสูงสุด รองลงมาคือพระโพธิ์สัตว์ และเทพเจ้าต่างๆ

สำหรับตำแหน่งตรงกลางคือลำดับสูงสุด
ด้านซ้ายจะมีลำดับสูงกว่าด้านขวาครับ