ไหว้เจ้าเสริมคู่ครอง

💝 มาเอาใจความรักด้วยทิศไหว้เจ้าเสริมคู่ครองกันครับ…

สำหรับคนที่ดวงมีคู่ ไหว้แล้วจะมีเสน่ห์มากขึ้น
ส่วนคนที่ยังไม่มีคู่ เมื่อไหว้ถูกต้องจะทำให้สมหวัง

การไหว้จัดด้วยของสวยงาม ของที่เป็นเครื่องใช้หรือเครื่องสำอางค์ และอาหารแห้ง

++++++++++++++++++++++++++++

*** ทิศทางในการไหว้สำหรับผู้หญิง เพื่อให้สมปรารถนาเรื่องคู่ ***

– ดิถีธาตุดิน ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์พิงทิศตะวันออก (E) หรือคนไหว้หันหน้าไปทางทิศตะวันออก

– ดิถีธาตุทอง ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์พิงทิศใต้ (S) หรือคนไหว้หันหน้าไปทางทิศใต้

– ดิถีธาตุน้ำ ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์พิงทิศตะวันออกเฉียงเหนือหรือตะวันตกเฉียงใต้ (NE / SW) หรือคนไหว้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือหรือตะวันตกเฉียงใต้

– ดิถีธาตุไม้ ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์พิงทิศตะวันตก (W) หรือคนไหว้หันหน้าไปทางทิศตะวันตก

– ดิถีธาตุไฟ ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์พิงทิศเหนือ (N) หรือคนไหว้หันหน้าไปทางทิศเหนือ

++++++++++++++++++++++++++++

*** ทิศทางในการไหว้สำหรับผู้ชาย เพื่อให้สมปรารถนาเรื่องคู่ ***

– ดิถีธาตุดิน ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์พิงทิศเหนือ (N) หรือคนไหว้หันหน้าไปทางทิศเหนือ

– ดิถีธาตุทอง ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์พิงทิศตะวันออก (E) หรือคนไหว้หันหน้าไปทางทิศตะวันออก

– ดิถีธาตุน้ำ ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์พิงทิศใต้ (S) หรือคนไหว้หันหน้าไปทางทิศใต้

– ดิถีธาตุไม้ ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์พิงทิศตะวันออกเฉียงเหนือหรือตะวันตกเฉียงใต้ (NE / SW) หรือคนไหว้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือหรือตะวันตกเฉียงใต้

– ดิถีธาตุไฟ ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์พิงทิศตะวันตก (W) หรือคนไหว้หันหน้าไปทางทิศตะวันตก

ผูกดวงจีนดูธาตุดิถีตัวเองได้ที่
http://sinsae.com/destiny

การเสริมเสน่ห์บุคคล
http://sinsae.com/chinese-zodiac-charm