ไม่ควรใส่เหรียญไว้ในกระถางธูป

มีหลายเคสที่นำเหรียญบาทมาใส่ไว้ในกระถางธูป…

ในหลักวิชาหากนำเหรียญที่มีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระเจ้าแผ่นดินซึ่งเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดอยู่ จะไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดกล้ามาอาศัยอยู่ครับ

ในทางกลับกัน การทำพิธีล้างอสูร หรือตัดต้นไม้ใหญ่ จึงใช้เหรียญหรือตราแผ่นดินมาประทับ จึงจะปลอดภัย 🛡