ใบหน้า

👁 ใบหน้าแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน ดวงตาจะมีขนาดใหญ่หรือเล็กจึงไม่มีมาตรฐานตายตัว คนตาโตให้สังเกตระยะระหว่างขอบตาบนและล่างจะต้องไม่แคบเกินไป ขนาดลูกตาตามแนวขวางก็ต้องไม่สั้นเกินครับ

  • ตาโต เหมาะกับงานด้านการติดต่อ ประชาสัมพันธ์ ไม่ชอบงานซ้ำซากจำเจ
  • ตาเล็กหรือตาหยี เหมาะกับงานด้านวางแผน

👀 ตาพองโปน
https://www.facebook.com/sinsae/posts/2687298954644630 🖱

  • Jo@sinsae.com –