หางตามีไฝ

👀 ชายหญิงที่หางตามีไฝโดยเฉพาะสีขุ่นมัว ต้องระวังผิดหวังเรื่องความรัก…

💞 วิธีสร้างบุญให้มีความรักที่ดี คือ การมี กาย วาจา ใจ ที่เป็นเมตตา ไม่คิดไปเบียดเบียนผู้อื่น และคู่ของตนครับ

+++ หางตาที่มีรอยยุบย่น +++
https://goo.gl/dXGGjJ