โหวงเฮ้งเสริมอาชีพ

🧬 ไม่มีใครเก่งกว่าใคร! แต่ละคนย่อมมีคุณสมบัติไม่เหมือนกัน

ความสามารถของแต่ละบุคคลแตกต่างกันไปคนละแบบนั้น…

มีวิธีทราบจาก #โหงวเฮ้ง อย่างไร ผมทำแนวทางพิจารณาไว้ให้ดังนี้ครับ 👥

 1. ให้ดูจากธาตุหลัก (ประธาน) ของใบหน้า คือ ลักษณะที่เด่นชัดมากที่สุด
 2. แต่ละคนอาจมีธาตุผสม (ธาตุอื่นปรากฏบางส่วน) หากก่อเกิดถือว่าดี แต่ถ้าทำลาย หรือ ผสมปนเปจนยากแก่การแยกแยะ จะพบอุปสรรค ประสบความสำเร็จได้ลำบาก

ธาตุก่อเกิด ส่งเสริม

 • ดิน กำเนิด ทอง
 • ทอง กำเนิด น้ำ
 • น้ำ กำเนิด ไม้
 • ไม้ กำเนิด ไฟ
 • ไฟ กำเนิด ดิน

ธาตุควบคุม ทำลาย

 • ทอง ตัด ไม้
 • ไม้ กลืน ดิน
 • ดิน กลบ น้ำ
 • น้ำ ดับ ไฟ
 • ไฟ หลอม ทอง
 • Jo@sinsae.com –