โหงวเฮ้ง – โหนกแก้ม

👥 ใบหน้ามีเส้นลากจากหัวตาคล้ายร่อง ยาวพาดผ่านโหนกแก้ม

เจ้าตัวต้องระวังเรื่องการถูกเอาเปรียบและหลอกใช้อยู่เสมอ หรืออาจถูกริดรอนอำนาจ

การทำจิตไม่ยึดติด เผื่อแผ่เมตตา และทำทาน เป็นการช่วยลดวิบากด้านนี้ครับ