โหงวเฮ้ง หน้าผาก

หน้าผากที่ไร้ตำหนิ อิ่มเต็ม แสดงให้เห็นว่า ในช่วงวัยรุ่นมีชีวิตที่สุขสบาย

ส่วนหน้าผากที่มีรอยแผลเป็น รอยยุบ เป็นร่องลึก แคบต่ำ… จะส่งผลให้หน้าที่การงานมักพบอุปสรรค ถูกเอาเปรียบ และชีวิตในช่วงวัยรุ่นมักพบความลำบาก