มารู้จักนิสัยคนจากโหงวเฮ้งดวงตากัน (1/3)

👀 มารู้จักนิสัยคนจากโหงวเฮ้งดวงตากันครับ

คนที่มีดวงตาใหญ่เล็ก เมื่อเปรียบเทียบแล้วมองเห็นอย่างชัดเจน หมายถึง เจ้าตัวเป็นคนสมองไว มีความใฝ่ฝันสูง สามารถควบคุมจิตใจได้ดี แต่การแสดงออกกับความคิดภายในจิตใจไม่ตรงกัน

ถ้าขนาดดวงตาต่างกันเพียงเล็กน้อยถือว่าปกติครับ