โหงวเฮ้ง – คิ้วปรุงแต่ง

คิ้วปรุงแต่งเป็นลักษณะมงคล สำหรับผู้ชายวัยกลางคนขึ้นไปไม่ควรถอนออก

แต่ถ้าเกิดกับชายอายุ 20-30 ปี ถือว่าไม่ดี จะส่งผลกระทบต่อระบบคัดหลั่ง และหญิงที่มีครอบครัวจะสนใจธรรมะจนไม่กลับบ้าน จึงควรถอนออกครับ