โปรแกรมฤกษ์ยามมีฟังก์ชั่นหาฤกษ์อย่างหนึ่งคือ “ระบบธาตุจักรวาล หรือ เต่าซิ่ว”

โปรแกรมฤกษ์ยามมีฟังก์ชั่นหาฤกษ์อย่างหนึ่งคือ “ระบบธาตุจักรวาล หรือ เต่าซิ่ว” ครับ

สมัยก่อนเวลาคำนวณฤกษ์แบบนี้ออกมาค่อนข้างยุ่งยาก และใช้เวลามาก จึงนิยมใช้ฤกษ์ปลอดภัยกันบ่อยๆ เพราะสะดวกดี (รวมทั้งผมด้วย ฮา)

แต่ปัจจุบันตัวแอพมีความสามารถที่จะคำนวณฤกษ์เต่าซิ่วออกมาเป็นวันเวลาที่ต้องการให้เลยครับ

หากสมาชิกที่จะหาฤกษ์ทราบองศาบ้าน และปีเกิดผู้ดำเนินการอยู่แล้ว เมื่อดูเบื้องต้นว่าทิศบ้านไม่ติดซาสัวะ (อสูร) ประจำปี ผมขอแนะนำให้ลองใช้ฤกษ์ระบบนี้ดูครับ จะได้ฤกษ์ที่ดีมาใช้งาน และไม่มีอสูรติดมาด้วย

ตามตำราฤกษ์ปลอดภัยหากนำไปใช้ แม้อาคารที่ไม่ได้เป็นทิศห้ามประจำปี แต่ตัวฤกษ์เองก็จะต้องมีหลักใดหลักหนึ่งเป็นอสูรของสถานที่อยู่ดีครับ ดังนั้นฤกษ์ประเภทนี้จึงนิยมใช้ปีละครั้ง หรือกรณีจำเป็นก็คือให้ผ่านหนึ่งฤดูกาลไปก่อน ดังนั้น จึงควรใช้ในกรณีจำเป็นเท่านั้น เช่น ติดอสูรปี หรือไม่ทราบข้อมูลที่แน่นอน เป็นต้น

ตัวอย่าง อสูรปีวอกอยู่ทางทิศใต้ และของเดือนนี้คือตะวันตก ดังนั้นบ้านที่พิงทิศเหนือกับตะวันออกไม่มีติดซาสัวะแน่นอน ก็ลองใช้คำนวณดูก็จะมีฤกษ์ออกมาให้เลือกมากมายตามรูปครับ