โคมไฟ…แก้ไขความไม่สมดุล

🏮 ในตำราฮวงจุ้ย โคมไฟถูกนำมาใช้แก้ไขความไม่สมดุล กระตุ้นให้พลังชี่เกิดการไหลเวียน สม่ำเสมอ เพิ่มพลังหยาง

ซึ่งทางจิตวิทยาเราทราบดีว่า แสงสว่างที่มากน้อยต่างกัน มีผลต่อสภาวะจิตใจของมนุษย์

นอกจากนี้ ยังมีการวางโคมไฟในธรรมเนียมแต่งงานแบบจีน สื่อความหมายถึงลูกหลาน และชีวิตสมรสที่ยืนยาวด้วยครับ