แหล่งน้ำ

🏞 แหล่งน้ำธรรมชาติ รวมถึงบ่อหรือสระภายในบ้าน #หากสกปรก ความมั่นคงมั่งคั่งจะไม่มีสำหรับผู้อยู่อาศัยบริเวณนั้นครับ

  • Jo@sinsae.com –