แชเล้งฮู้

🐉 ผมมี #แชเล้งฮู้ (ยันต์กระดาษมังกรเขียว) จากวิหารเซียนจำนวน 30 แผ่น สำหรับปัดเผากลางแจ้ง (ทำพิธีที่บ้านได้) ท่านที่มีเรื่องเดือดร้อน สามารถแจ้งขอรับได้ครับ (คนละ 3 แผ่น รวม 10 ท่าน ไม่มีค่าใช้จ่าย)

🛐 #วิหารเซียน เมืองพัทยา ภายในจัดแสดงมรดกทางศิลปะวัฒนะธรรมของจีน ประกอบไปด้วยรูปปั้นของเทพและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ มากมาย

🙏 ทิศไหว้เทพเจ้าด้านหน้าวิหาร พิงธาตุไม้ 乙

ธาตุประจำตัว (ดิถี) เป็น #ไม้ ไหว้เพื่อทำความเคารพ 🙇
ธาตุประจำตัว (ดิถี) เป็น #ไฟ ขอเรื่องการอุปถัมภ์ 🤝
ธาตุประจำตัว (ดิถี) เป็น #ดิน เสริมตำแหน่งหน้าที่ 🥇
ธาตุประจำตัว (ดิถี) เป็น #ทอง ไหว้รับพรเรื่องโชคลาภ 💰
ธาตุประจำตัว (ดิถี) เป็น #น้ำ ขอพรให้ดวงเกิดปัญญา 💡

🔮 แอพผูกดวงจีนดูธาตุดิถี
https://sinsae.com/destiny 🖱

  • Jo@sinsae.com –