แจ้งลายละเอียดแอพดวงจีนออนไลน์

📢 แจ้งรายการอัพเดตแอพดวงจีนออนไลน์ครับ เพิ่มการแสดงผลเกณฑ์โหราศาสตร์จีนในรูปดวงตามภาคผนวกหนังสือปฏิทินจีน 100 ปี ทั้งรุ่นพื้นฐานและรุ่นโปร

หลักเกณฑ์คำพยากรณ์มีดังนี้

เทียงเต็ก (สุริยัน) #ง้วยเต็ก (จันทรา) – เทพคุ้มครอง

เทียงอิกกุ้ยยิ้ง – ดาวอุปถัมภ์

ลกซิ้ง – มีวาสนา

บุ่งเชียง – ปราชญ์

ฮักตึ้ง – มีสติปัญญา มุ่งมั่นการศึกษา

อั้งเอี่ยมสั่วะ – มีเสน่ห์ หากดวงไม่สมดุลจะเจ้าชู้

เทียงเสี่ย – ได้รับการอภัย มีลางสังหรณ์

จิ้งซิ้ง – มีชื่อเสียง

กิมซิ้ง – เด็ดขาด เจ้าอารมณ์ หากมีไฟควบคุมจะดีเด่น

ลักซิ่ว – มนุษยสัมพันธ์ดี มีมารยาทงาม

ควยกัง – มีอำนาจ เด็ดขาด (ต้องพิจารณารูปดวงประกอบ)

จับเล้ง – สติปัญญาดี คล่องแคล่ว ได้รับการคุ้มครอง

จับอั่กไต่ไป่ – เร่ร่อน ล้มลุกคลุกคลาน

สำหรับรุ่นโปรจะมีคำอธิบายและหลักเกณฑ์อื่นเพิ่มเติมด้านล่างรูปดวงครับ

🔮 แอพดวงจีนรุ่นพื้นฐาน
https://sinsae.com/destiny 🖱

  • Jo@sinsae.com –